inflaMED onderzoek

Het behandelen van depressie met ontstekingsremmers

Mensen met depressie kunnen licht verhoogde ontstekingswaarden in hun bloed hebben. Licht verhoogde ontstekingswaarden gaan vaak samen met specifieke symptomen van depressie, zoals energieverlies, toegenomen eetlust of gewicht, en veel slapen. Voor dit type depressie wordt ook wel immuno-metabole depressie genoemd. We denken dat deze ontstekingswaarden een rol kunnen spelen in de behandeling van depressie. Het verlagen van deze ontstekingswaarden met celecoxib, naast reguliere behandeling met antidepressiva, kan leiden tot een groter behandelsucces. 

In het inflaMED onderzoek willen wij het effect meten van de ontstekingsremmer celecoxib op uw depressieve klachten. Wij willen in deze studie het effect van celecoxib onderzoeken bij mensen met specifieke symptomen van depressie en licht verhoogde ontstekingswaarden.

Informatie over deelname

Wij zijn op zoek naar:

  • volwassen mannen en vrouwen (18-65 jaar) met een matige tot ernstige depressie, 
  • bij wie symptomen als energieverlies, toegenomen eetlust of gewicht, en veel slapen aanwezig zijn, en
  • die behandeld worden met antidepressiva

Uw geschiktheid voor deelname wordt in een screening onderzocht, waarbij ook met een vingerprikje wat bloeddruppels worden afgenomen. Uw normale depressiebehandeling gewoon blijft tijdens de studie doorlopen.

Wat houdt het onderzoek in?

Deelnemers slikken twaalf weken lang, elke dag, celecoxib of een placebopil. Zij worden willekeurig ingedeeld in de celecoxib of placebo groep. 

Tijdens de 12 weken zijn er vier bezoeken aan de onderzoekslocatie van het VUmc. Op deze vier momenten worden deelnemers geïnterviewd, vullen zij vragenlijsten in, wordt er een beetje bloed afgenomen en worden en enkele fysieke metingen gedaan (denk aan lengte, gewicht, bloeddruk). Deze onderzoeksdagen zullen ongeveer 1-2 uur duren. 

Naast deze vier onderzoeksdagen, vullen deelnemers drie keer zelf thuis vragenlijsten in. Dit duurt maximaal 20 minuten per keer. De volledige informatie over de studie staat in de informatiebrief.  U kunt hier de informatiebrief downloaden.

Ik ben geïnteresseerd in het inflaMED onderzoek

Heeft u interesse om mee te doen met het onderzoek? Dan willen wij u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst kijken we naar de ernst van symptomen en aanwezigheid van symptomen als energieverlies, toegenomen eetlust of gewicht, en veel slapen. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, neemt de onderzoeker contact met u op om uw geschiktheid voor deelname aan de studie nader te bepalen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deze studie wordt gefinancierd door de Hersenstichting (DR2020-00367)