Achtergrond

De relatie tussen ontstekingen en depressie en angst.

Het immuunsysteem en depressie

Ons immuunsysteem heeft een belangrijke functie in ons lichaam in de afweer tegen ziekten. Het immuunsysteem wordt geactiveerd wanneer het in actie moet komen tegen een virus of bacterie. Soms is het immuunsysteem ook actief wanneer er geen virus of ziekte aanwezig is. Dit is dan zichtbaar zijn door o.a. licht verhoogde ontstekingswaarden in het bloed.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij ongeveer 30% van de mensen met depressie licht verhoogde ontstekingswaarden heeft. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat deze ontstekingswaarden een rol hebben bij het ontstaan en in stand houden van een depressie.

Immuno-metabole depressie

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat mensen die depressie hebben en ook licht verhoogde onstekingswaarden hebben, vaak specifieke depressie symptomen hebben. Zij hebben in hun depressie bijvoorbeeld een toegenomen eetlust, komen aan in gewicht, slapen veel of hebben last van extreme lichamelijke vermoeidheid. Ook hebben zij vaker overgewicht. Deze mensen hebben mogelijk wat wij noemen immuno-metabole depressie: een depressie waarbij het immuunsysteem en het metabole systeem van het lichaam ontregeld lijkt te zijn.

Behandeling met ontstekingsremmers

Ontstekingsremmers kunnen mogelijk helpen bij het aanpakken van de immuno-metabole depressie. Er zijn echter nog geen onderzoeken gedaan die zich specifiek richten op het behandelen van mensen met immuno-metabole depressie. In het inflaMED onderzoek gaan wij ons wel specifiek op deze groep richten. De verwachting is dat juist deze groep mensen baat heeft bij een behandeling met onstekingsremmers.

Kijk voor meer informatie bij inflaMED Onderzoek.