Hersenstichting subsidie onderzoek naar de behandeling van immuno-metabole depressie

Femke Lamers en Yuri Milaneschi, werkzaam bij de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc, hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om de toevoeging van de ontstekingsremmende medicatie celecoxib te bestuderen in de behandeling van immuno-metabole depressie.

Het is bekend dat depressie gelinkt is aan licht verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Verschillende kleine studies laten zien dat ontstekingsremmende medicijnen de depressieve klachten kunnen verlichten. Maar we weten inmiddels dat niet alle mensen met depressie licht verhoogde ontstekingswaarden hebben. Dit biedt kansen voor ‘behandeling op maat’ op basis van kenmerken van de persoon. In dit geval is dat het geven van de ontstekingsremmende medicijnen aan alleen die depressieve mensen waarbij er sprake is van licht verhoogde ontstekingswaarden.

De onderzoekslijn naar verschillende uitingsvormen en biologische kenmerken van depressie van dr. Lamers en dr. Milaneschi heeft eerder grote bijdragen geleverd aan het veld. Zo lieten zij zien dat het meestal patiënten zijn met zogenaamde atypische symptomen van depressie (bv. toegenomen eetlust of gewicht, te veel slapen, weinig energie) die lichte verhoogde ontstekingswaarden hebben, maar ook vaak een verhoogd BMI hebben. Deze lijn van onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van het concept van immuno-metabole depressie. Met deze nieuwe subsidie kunnen de onderzoekers hun onderzoekslijn verder uitbreiden.

In de nieuwe studie zullen ze onderzoeken of een toevoeging van celecoxib versus placebo, depressieve symptomen kan verminderen bij 140 patiënten met immuno-metabole depressie. De resultaten van deze studie zullen naar verwachting bijdragen aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde zorg in de psychiatrie. De onderzoekers gaan samenwerken met enkele Amsterdamse UMC-collega’s binnen en buiten de afdeling Psychiatrie, en ook met ervaringsdeskundigen van GGZ inGeest en de Depressie Vereniging.